درباره ما

مجموعه هپت در سال ١٣٩٩ با هدف ارائه خدمات در زمينه پرورش، تربيت، بهداشت و نگهداری حيوانات اهلی، با مجهزترين و مدرن‌ترين تجهيزات و امكانات روز دنيا برای اولين بار با شيوه ها و متد های علمی، تخصصی و با منابع انسانی فنی و دارای تجربه راه‌انداری گرديده است .

اين مجموعه با استقرار نظام مديريت كيفيت در راستای دستيابی به رضايت و خشنودی مشتريان، علاوه بر دريافت آخرين ويرایش استانداردهای بين المللی ISO 9001:2015 نسبت به استقرار نظام مديريت و دستيابی به رضايت مشتريان و رسيدگی به نظرات مشتريان بر مبنای ISO 10002:2018 و ISO 10004:2018 از موسسه بين المللی BRS امريكا دريافت نموده است.

راهبرد و استراتژی

مجموعه هپت با تدوين استراتژی های بلند مدت بدنبال دستيابی به فناوری روز دنيا می باشد که در زمينه آموزش حيوانات به عنوان يك مخلوق با خصوصيات اموزش پذيری، شرايط رفاه و آسايش در كنار لذت اجتماعی فراهم می شود.

در اين راستا خط مشی خود را به شرح ذيل تقديم می نمايد:
١– دستيابی به بالا ترين سطح فناوری آموزش و تربيت حيوانات اهلی
٢– فراهم نمودن امكانات و تجهيزات روز اين حرفه جهت و حفظ بهداشت بهينه حيوانات اهلی
٣– دستيابی به خواسته های روز به روز مشتريان به عنوان مالكان اصلی اين مجموعه جهت افزايش رضايت و رفاه آنها
٤– كاهش هزينه ها، افزايش سرعت و ارتقا كيفيت خدمات
٥– ارتقا توانمنديهای نيروی انسانی در راستای ارائه خدمات متفاوت
٦– فراهم نمودن امكانات رفاهی برای مالكان حيوانات اهلی در جهت حضور مستمر

گواهینامه ها